Aktywa i pasywa

Ważnym pojęciem w rachunkowości jest pojęcie aktywów. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą musi posiadać określone środki. Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie posiada żadnego majątku. Takie po prostu nie istnieje. Na aktywa mogą składać się budynki, towar, surowce, środki transportu, pieniądze. Ten posiadany majątek można podzielić na trwały i obrotowy. Majątek trwały to jest taki, który jest w rękach firmy co najmniej przez rok rozliczeniowy. Najczęściej na taki majątek składają się różnego typu nieruchomości, czyli ziemia, budynki, samochody, różnego typu nieruchomości. Wśród aktywów trwałych wyróżnimy też rzeczy niematerialne, ale równie cenne, jak np. prawa autorskie, programy komputerowe, albo jakąś unikatową wiedzę objętą tajemnicą; w niektórych sytuacjach mogą to być np. receptury. Do majątku obrotowego zaś możemy zaliczyć np. zapasy towarów, które na pewno będą w ciągu roku zużytkowane. Są to też pieniądze w kasie albo na rachunku bankowym. Natomiast pasywa wskazują, z jakiego majątku przedsiębiorstwo korzysta. Można je podzielić na kapitał własny, który do firmy wniósł bezpośrednio jej właściciel lub wspólnicy, nadwyżki ze sprzedaży np. akcji i zyski uzyskane z lat wcześniejszych. Drugi człon to kapitał obcy, czyli pieniądze pozyskane od innych spółek lub osób prywatnych.

Przychody i koszty przedsiębiorstw

Większość z nas uważa, że prowadzenie firmy powinno być jak najbardziej dochodowe. To oczywiste, bo przecież nikt nie prowadzi przedsiębiorstwa w celach charytatywnych. Tak naprawdę to jednak nie chodzi o maksymalną dochodowość, ale o to, by osiągnięty zysk przewyższał ewentualne straty. Jeśli bowiem przez kilka miesięcy koszty są większe niż przychody, biznes przestaje się opłacać, a przedsiębiorca może nawet zbankrutować. W każdej firmie przywiązuje się dużą uwagę do przychodów, czyli należności finansowych, które osiągnęliśmy sprzedając określone towary albo usługi obojętnie czy są one już na naszym koncie, czy dopiero mają wpłynąć. Przychody nie muszą pochodzić tylko ze sprzedaży, ale również z różnego typu inwestycji, wynajmu lokalów, oprocentowania lokat bankowych ewentualnie odsetek z obligacji. Oczywiście zanim osiągniemy określone dochody, musimy ponieść również wydatki. Przedsiębiorstwo musi wydać określone kwoty na surowce, narzędzia, materiały, maszyny. W tej grupie znajdą się też pensje dla pracowników, ubezpieczenia, wynajęcie lokalu lub hali produkcyjnej.

Kogo dotyczy rachunkowość

Rachunkowość jest systemem ewidencji, który definiuje i określa sytuację majątkową poszczególnych firm i podmiotów gospodarczych, wyniki, jakie osiągają oraz określa wszystkie procesy i zjawiska w formie finansowej. Rachunkowość w naszym kraju jest określana przez specjalną ustawę, której poszczególne paragrafy są tak skonstruowane, by były dostosowane do standardów międzynarodowych. Kto musi prowadzić rachunkowość? Wszystkie spółki cywilne, a więc osobowe, kapitałowe, akcyjne, komandytowe. Jeśli w ciągu roku spółki jawne i partnerskie osiągnęły dochód ponad osiemset tysięcy euro (oczywiście w przeliczeniu na złotówki). Oczywiście spółka, która takiej kwoty nie osiągnęła również może prowadzić rachunkowość na podobnych zasadach w sposób dobrowolny, ale powinna ten fakt zgłosić do miejscowego Urzędu Skarbowego, który będzie mógł po takim zgłoszeniu naliczyć podatek dochodowy. Rachunkowość muszą prowadzić według ustalonych zasad także gminy, powiaty i województwa oraz wszystkie jednostki budżetowe.

Podatki płacone przez kierowców

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, ze kierowcy płacą jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości dwóch procent od wartości kupowanego pojazdu lub nawet wcale jeśli był on kupiony na przykład w komisie samochodowym. To jednak pozory. W praktyce każdy przejechany kilometr jest związany z płaceniem całkiem sporych podatków. W obecnej sytuacji wszystkie z nich zawarte są w cenie benzyny czyli im więcej jeździmy i im więcej pali nasz pojazd tym większe płacimy podatki. Zasadniczo chodzi o dwa podatki czyli podatek drogowy oraz o podatek akcyzowy. Pierwszy z nich związany jest teoretycznie z budową oraz remontowaniem dróg ale w praktyce środki z niego uzyskane lądują po prostu we wspólnym budżecie. Z kolei podatek akcyzowy to zawarta w cenie paliwa danina na rzecz Skarbu Państwa. Ale to nie koniec. Już w planach są kolejne podatki związane z emisją spalin, którym mają być objęte głównie starsze pojazdy spełniające normy sprzed kilkunastu lat. Ponadto samochody sprowadzane z zagranicy objęte są tak zwaną opłatą recyklingową, która w praktyce jest kolejnym podatkiem.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Można w zasadzie powiedzieć, że wszystkie transakcje kupna-sprzedaży są w jakiś sposób opodatkowane. Jednak istnieje jeden rodzaj sprzedaży, który jest opodatkowany w szczególny sposób. Chodzi mianowicie o sprzedaż nieruchomości. W zasadzie sama sprzedaż jest obarczona podatkiem o normalnej wysokości i jest traktowana jako po prostu kolejny dochód podlegający obowiązkowi podatkowemu. Jednak jest możliwość aby tego podatku uniknąć. Żeby tak się stało trzeba uzyskane środki przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Może to być zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej. Oczywiście może to być także budowa domu. Ma się na to dwa lata i przed upływem tego czasu należy zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego i przedstawić stosowne dokumenty, które potwierdzą przeznaczenie pochodzących ze sprzedaży pieniędzy na cele mieszkaniowe. Z punktu widzenia podatników jest to bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie jeśli chodzi o zamiany nieruchomości lub obrót nieruchomościami otrzymanymi na przykład w spadku lub darowizny.

Szukaj

Kategorie

Kalendarz

  Maj 2017
  P W Ś C P S N
  « cze    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

Zakładki